Redes Sociais

14/03/2019 11:03:30

SANTARÉM

Tomar : Radar EN113 na recta da Venda da Gaita. Sentido Carregueiros / Tomar. Zona 50 Km/h.


Comentar